Google Search Operators.

google search operatorsНай-важното нещо в SEO е анализът. Било то на ключови думи, на конкуренти, на собствения ни сайт или на каквото и да е, без качествен анализ на SEO факторите, още от началото нашия проект може да бъде обречен на неуспех.

Съществуват стотици инструменти, които могат да правят всевъзможни проучвания и анализи. Някои от тях са безплатни, други платени. Някои работят с натискането на бутон, а други са толкова комплексни, че използването им е мъчение.

Често обаче ние, SEO-тата, се впускаме в преследване на всякакви нови и лъскави инструменти, като забравяме първоизточника на цялата информация – Google. Именно търсачката може да ни осигури някои доста полезни данни за сайта ни и конкуренцията, ако просто използваме някои оператори за търсене.

1. Базовите оператори.

Преди да започнем с по-интересните неща, ще разгледаме някои елементарни оператори, които дори средностатистическият потребител знае и ползва в ежедневната си работа с Google. В бъдеще, те ще ни помогнат да персонализираме повече проучванията си.

 • Кавички – много разпространен и полезен оператор. Търсене за „seo оптимизация” (без кавичките), би извело резултати за думите, в какъвто и да било ред. Например „оптимизация и seo”, “най-качествената оптимизация и перфектно направено seo” и т.н. Търсенето в кавички би извело само и единствено резултати за точно тази фраза, в този словоред, в който сте я въвели в браузъра.
 • Минус – добавянето на минус пред дадена дума означава, че я изключваме от търсенето. Например при търсене на „search –engine optimization”, Google би ни показал резултати за “search optimization”, “optimization for search”, и т.н., но не и за “search engine optimization” или какъвто и да било сходен резултат, включващ “engine”.
 • Плюс – този оператор върши точно обратното на представения отгоре.
 • Подобни – ако поставим символа „~” пред ключовата си дума, Google ще ни покаже подобни на нея и синонимите и. Ако например търсим „yamaha ~bike”, то Google ще ни покаже резултати за “yamaha bike”, “yamaha bikes”, “yamaha motorcycle” и т.н.
 • OR – чрез този оператор можем да търсим за една единствена дума. Ако търсим например „seo OR blog”, то Google ще ни покаже резултати за “seo” и “blog”, но не и за “seo blog”. При такова търсене, вместо “OR”, може да се ползва права черта  – “|”.

2. Луди карти.

Така наречените „Wildcards” са един базов оператор, който, обаче при правилно ползване е много полезен за SEO. Именно затова не го включих в горната точка, а го обособих като отделна. Искам да дам малко примери с него.

Накратко, „лудата карта” е просто една звездичка – *. При поставянето на тази звездичка, Google получава информация, че може да я замести с каквато дума пожелае.

Например при търсене на “seo *”, Google ще изведе разултати за “seo оптимизация”, “seo блог” и т.н.

Друг пример, при търсене на „seo * блог”, то резултатите биха били за „seo фирмен блог”, “seo личен блог”, „seo оптимизация блог” и т.н.

Не е задължително да се използва само веднъж оператора при търсене. Може да се направи търсене от рода на „* seo * блог *“.

Това е накратко за т.нар. wildcards. Нека  сега ви кажа за какво могат да се ползват основно в SEO-то – за търсене на места, където да добавим линка си, т.нар. „link building opportunities“.

Ето някои пресни примери:

 • ключова дума “добави * сайт”
 • ключова дума  “регистрирай * сайт”
 • и т.н.

Ако желате, можете да персонализирате още повече вашето търсене по следния и сходни начини – ключова дума intitle:”добави * сайт”

Нека дам и един пример:

link building

Както виждате, така веднага получаваме почти 40 милиона резултата. Повечето от тези резултати са за ключова дума „seo“ и съответно позволяват добавяне на сайт. Така можем да набавим към сайта си що-годе релевантни линкове.

Възможностите за намирането на места за link building с помощта на Wildcards са на практика неограничени. Дал съм ви някои много базови насоки. Вие прочетете по-долу за останалите оператори и развихрете въображението си.

3. AROUND

Много интересен оператор. Използва се в следния синтаксис – „дума AROUND (n) дума”, където “n” е число. На практика служи за търсене по две (може и повече, но става много оплетено и нерелевантно търсенето) думи в определен диапазон между двете. Нека дам пример:

aroundoperator

Както виждате, тук търся по думите „serp” и „просъществуват” като съм задал да се търси в диапазон от четири думи. Този резултат ще ми изведе само резултати, при които межди двете ключови думи (независимо в какъв ред са поставени) има максимум четири други думи. В нашия случай думите са „дълго”, „и”, „щастливо”, „в”. Ако направим следното нещо и зададем по-малък диапазон:

advanced operators

Google просто няма да върне никакъв резултат. Имайте предвид, че операторът „AROUND” задава максимален, но не и минимален диапазон. Ако търсим „google AROUND (1) serp”, то ще получим резултати за:

 • “google local serp”
 • “serp top google” – както виждате словореда не е от значение.
 • “google serp” – AROUND задава максимум, но не и минимум.
 • “serp google”
 • И т.н.

Няма обаче да видите резултати за “google local changes serp” и други резултати, при които двете ключови думи се делят от повече от една дума.

4. site:

Това е може би един от най-известните оператори. Едва ли има човек, занимаващ се със seo, който да не го знае и ползва в практиката си.

Този оператор ще изведе в търсенето, само индексираните резултати за посочения сайт.

Защо е важен?

 1. Дава ни информация за относителния брой на индексираните страници от сайта ни.
 2. Можем да огледаме подробно резултатите, да намерим грешки при индексирането и да ги поправим. Пример за такива грешки са страници, които не желаем да се индексират, но на които сме пропуснали да сложим съответните тагове; грешки в HTML кода (незатворени тагове) и др.

Пример:

gserp

Виждате, че веднага намерих резултат, който не искам да се показва в SERP-a и ще отстраня при първа възможност. Понякога съм намирал резултати като „h1>“ и подобни грешки в кода, които съм успявал да поправя бързо.

Възможни комбинации на оператори със “site:” с цел извеждането на по-таргетирани резултати:

 1. site:razbirach.com/folder – ще изведе само индексирани страници от съответната папка. Ако имате блог към фирмения сайт в папка /blog, то много лесно ще можете да видите кои са индексираните страници от блога ви.
 2. site:blog.razbirach.com – примера е като в горния случай, но тук извеждаме резултати за поддомейн.

Ако желаете да видите кои картинки от сайта ви са индексирани в Google, то можете да ползвате оператора “site:” в Google Image Search.

Възможностите за комбиниране са неограничени. Всичко се свежда до това, какъв резултат искате да получите накрая. Често срещани са комбинациите със следните оператори:

 • inurl:
 • intitle:
 • “ключова фраза”
 • и други.

В следващите точки на тази статия ще разгледам тези, а и още някои оператори и след като научите всеки за какво служи, ще можете сами да избирате как и кога да ги комбинирате.

5. intitle: и allintitle:

Още един полезен оператор. Чрез него можете да изведете само резултати, които съдържат ключовата дума в заглавието си.

Пример:

google serp

Това търсене ще изведе само резултати, в чието заглавие присъства думата „google“.

Ако искаме да търсим по повече от една ключова дума, то трябва да ползваме оператора “allintitle:”:

intitle

Аз лично доста експериментирах едно време, докато разбера каква е разликата между тези два оператора. Затова ще се опитам да ви спестя това и да го обясня малко по-подробно тук.

Накратко, “intitle:” показва резултати в търсенето за една ключова дума, а “allintitle:” за една и повече от една.

Нека вземем пример. Ако търсим “intitle:seo блог”, Google ще ни покаже резултати, където “seo” се среща в заглавието на страницата, а “блог” се среща някъде в самата страница, url адреса или заглавието, т.е. „seo” задължително ще се намира в заглавието, докато „блог” може и да не е там.

Ако потърсим, обаче по другич начин, “allintitle:seo блог”, то Google ще ни изведе само резултати, където и “seo” и “блог” се намират в заглавието на страницата.

По друг начин представено, това би добило следния вид:

allintitle:seo блог = intitle:seo intitle:блог

Тук също можете да разширите търсенето си по някои от следните начини:

 • allintitle:seo * блог – това търсене би извело резултати за “seo [някаква друга дума] блог”.
 • intitle: seo intitle:блог – това търсене ще изведе резултат за ключовите думи, независимо от това къде се срещат в заглавието. Може да излязат резултати както за „seo блог”, така и за „блог seo”, „блог за seo”, „seo на блог”, „личен блог относно направа на оптимизация или с други думи seo” и т.н.

6. inurl:

Този оператор ни дава възможност да търсим за ключови думи в url адреса на даден сайт. Пример за това:

adsense

Това търсене ще изведе само резултати, които съдържат думата „adsense” в адресите си.

Като допълнени към този оператор, можем да добавим и „allinurl:”. Разликте тук са същите като при двата оператора „intitle:” и “allintitle:”.

Ако желаете да видите повече информация относно това как да ползваме операторите от точка 4 и 5 за проучване на ключови думи, то хвърлете едно око на тази статия.

7. intext:

Този оператор ни помага да търсим за определени ключови думи или фрази в текста на самата страница.

Можем успешно да го комбинираме с „all”, като новия оператор “anintext:” ще изведе резултати само от текста, абстрахирайки се от заглавието и url адреса на страницата.

8. inanchor:

Отново един доста интересен оператор. Той извежда резултати за страници, към които има линкове от други страници със съответния anchor. Доста сложно описание. Ето пример:

inanchor

В този случай, Google извежда резултати за страници, които съдържат ключова дума „seo” и в същото време други сайтове са поставили към тях линкове с anchor “razbirach”.

Този оператор е може би най-странният. Поекспериментирайте малко с него и ще разберете точно какво прави.

Също искам да спомена, че може да се използва и като „allinanchor:”.

9. link:

Този оператор ще изведе беклинковете към вашата страница. При търсене на „link:razbirach.com”, Google ще изведе страниците, които имат линк към razbirach.com.

Естествено, не може да се конкурира по никакъв начин с платените инструменти, които ви показват десетки пъти повече линкове отколкото Google. В някои случаи, обаче може да изведе резултати, които другите инструменти не показват. Също така е полезно да се види през очите на Google кои линкове отчита и в какъв ред ги класира.

Ако комбинирате този оператор с някои от предишните, можете да проведете много успешно проучване на конкурентите си. Отново, трябва ви малко гъвкавост и иновативно мислене, но резултатите, които се постигат са страхотни.

10. RANGE

Дълго време се чудих дали да включа този оператор. Честно да ви кажа, накрая се отказах защото не можах да му намеря специфично приложение от SEO гледна точка. Borisov ме опроверга в коментарите. След кратък разговор с него, научих нещо, за което не съм се и замислял и ще споделя с вас, разбира се след неговото позволение.

И така, какво прави този оператор? Накратко, той ви позволява да търсите в диапазон от две числа. Търсенето става, след като се сложат две точки (..) между числата. Пример – при търсене на „мотоциклет 250..1000“, Google ще ни покаже мотоциклети, които са с цена, кубици, конски сили и т.н. между 250 и 1000.

Как обаче този оператор може да се ползва за SEO? Вижте долния пример (отново от Borisov):

range

Сетихте ли се как да го ползвате? За link building, разбира се. Така лесно можете да откриете страници, по дадена ключова дума, които не са наспамени и от които можете съответно да вземете линк под различна форма. Било то коментар, публикация във форум или нещо друго.

Има още много оператори. Google може буквално да ви покаже почти всичко – дефиниция на дума, точен час някъде по света, прогноза за времето и т.н. Може да смята прости функции като събиране, изваждане и т.н., но не му пречи да пресметни синуси и косинуси. Може да конвертира всякакъв вид валути. На секундата ще ви пресметне температурата от Целзий в Калвин или разстоянието от мили в километри и т.н. Google има всевъзможни оператори. Няма да ги описвам тук защото първоначалната идея на статията бе да представя само тези, които биха били полезни в оптимизацията.

Има риск, разбира се да съм забравил някои. Ще се радвам да ги допълните в коментарите. Също така очаквам вашите мнения, препоръки и каквото ви дойде на ум.

Поекспериментирайте и се развихрете. Възможностите за комбинации са неограничени. Сигурен съм, че доста от вас подценяват проучванията през самата търсачка, но те са в много голям плюс, особено ако знаете как да ги направите.

Ако пък видите това:

google captcha

Не се притеснявайте! При въвеждане на много последователни заявки, Google започва да пуска капчи, за да се увери, че процеса на търсене не е автоматизиран.

Добави коментар по удобен за теб начин :)

Loading Facebook Comments ...

13 Responses to Google Search Operators.

 1. Ей ман поздравления за уникалния материал! Страхотна и подробна статия, едва ли някой в България е описвал така всичките начини за търсена в Google. Много добра статия 🙂 Просто всяка друга дума е излишна.

 2. Borisov казва:

  Здравей,

  Както написах и при споделянето в G+ досега не съм виждал някой да седне и да вложи толкова труд за да опише операторите и то на български език, а забелязвам, че много хора не ги ползват изобщо.

  Един от операторите, които бих искал да добавиш е този за диапазон (range), който може да се ползва когато искаш резултати само в определен диапазон от числа.

  Синтаксис: (m)..(n), където m и n са числа, но могат да бъдат и валутни единици (за ценит и т.н.

  Полезното е, че някой сайтове имат различни броячи като например прегледано N брой пъти, или пък X коментара под публикацията. В този ред на мисли може да се таргетират по-добре резултатите, ако щеш и от даден сайт само.

  Отново поздравления за добрия материал!

  Поздрави,
  Борисов

 3. Много силна и изчерпателна статия която задължително отива при bookmarked. Поздравления Петре и от мен.

 4. Петър казва:

  Мерси за коментарите, момчета, оценявам ги 🙂

 5. Ако и тази година не спечелиш БГ сайт с оправданието, че блога ти не бил достатъчно полезен, повярвай ми ще отида и ще ги застрелям всички до един! Винаги съм ценял блога ти като полезен източник, но със сегашната ти статия направо разби всички съмнения.

  Статията ти е уникално добра, по-добър материал не съм срещал, камо ли на български език. Запазвам си я в отметките на браузъра и когато ми трябва нещо по-специфично ще я ползвам като наръчник.

  Признавам си, че някой от нещата дори и аз не съм ги знаел, но пък добре че има подобни материали.

  Благодаря за споделената информация!

 6. Хубава и изчерпателна статия(има и пропуски, но иначе щеше да е мега дълго наистина). Дано я прочетат някои печатница или рекламни агенции дето правят дъмпинг на цените със SEO методи от 1968 година :)) Че ми писна да им оправям бакиите на такива 🙂

 7. Галин Стефанов казва:

  Поздравления, много ми хареса информацията. Някоии оператори не ми бяха известни 🙂

 8. Петър казва:

  Ей такива коментари ме стимулират да се заловя със следващата статия 🙂

  Андрей, относно БГ сайт – не мисля да повтарям същата грешка. Въпреки, че ме поканиха за жури ;D

 9. Супер статия. Наистина този ресурс няма къде да се види и затова е уникален! Поздравления!

 10. Владимир казва:

  Много полезна статия, браво за отделеното време:).
  Относно оператора intitle, може би е удачно да се добави, че при търсене в кавички се връщат точно съвпадение в заглавието, което в много случаи обесмисля изпозлването на all отпред.
  Например: intitle:“недвижими имоти в Перник“

  • Петър казва:

   Здравей! Прав си:

   allintitle:недвижими имоти в Перник = intitle:”недвижими имоти в Перник”

   Няма значение кой вариант ще се избере.

   За кавичките съм писал още в първите точки и те могат да се прилагат за всеки един от операторите 🙂

 11. Борис казва:

  С риск да прозвуча като трол, но много, много полезна статия. Рядко добавям в отметки, а още по-рядко лайквам блогове. За този дори и не се замислих.
  Не само тази статия е добра, но блога като цяло. Похвален стил на писане- от разбиращ за всички, което е рядко срещано в десетките блогове за оптимизация.

 12. Лили казва:

  Благодаря за страхотните статии! Рядко се срещат такива. Пълни са с информация, примери и са отлично структурирани и достъпно и грамотно написани. На мен са ми много полезни, за което отново много благодаря!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Да не си бот? *

Предишна публикация:
new site seo
Преди да срежете лентата.

Еуфория. Нетърпение. Кодът е готов. Дизайнът също. Сайтът ви е напълно функционален и след толкова труд вие нямате търпение да...

Затвори