Tag Archives: google работа

[not provided] ще се увеличават

not providedПравило ли ви е впечатление, че от известно време насам, в Google Analytics вместо ключовите думи, по които се търси, се изписва „[not provided]“? Това е така защото през 2011 година, Google направи своето търсене криптирано и хората, които са влезли в своя акаунт, осъществяват защитено търсене. Съответно, ние webmaster-ите не можем да видим по кои думи е влизано в сайта ни, ако потребителят е влязъл чрез такъв тип търсене.

Според различни източници, броят на [not provided] резултатите през 2012г. наброяват около 40% от всички търсения в Google. Сега от търсачката искат да увеличат техния брой още. Ето на какво се натъкнах: