WMT – ръководство за експлоатация.

google webmaster toolsWebmaster Tools (WMT) е един страхотен инструмент на Google, който Ви позволява да видите информация за представянето на сайта Ви в търсещата машина, както и Ви осигурява набор от различни опции, чрез които да подобрите оптимизацията му.

Инструмента често е подценяван и много оптимизатори не се възползват достатъчно добре от пълния пакет опции, които той ни предлага.

Именно затова реших да напиша това ръководство, което ще Ви даде информация за всичките опции, предлагани от инструмента както и напътствия относно работата с тях.

1. Началният екран.

Инструмента за уеб мастъри може да бъде намерен на този адрес – https://www.google.com/webmasters/tools/

Нека се запознаем с началния му екран. Него може да видите на снимката показана по-долу:

wmt home

Легенда:

1. Това е главното меню в WMT. Състои се от няколко линка:

 • „Начална страница“ – страницата, която виждате в момента на снимката.
 • „Всички съобщения“ – показва съобщения свързани с обхождането и състоянието на сайта. Такива съобщения например са известието за неестествени връзки, съобщение за голяма промяна в трафика (обикновено ръст в трафика при класиране за много търсена дума) и други.
 • Лаборатория – тук може да намерите „Статистически данни за автори“, повече за това, малко по-късно.
 • Допълнителни инструменти – ще ги опиша малко по-късно в публикацията.

2. Това са опциите за сортиране и изглед на добавените в Webmaster Tools сайтове. Може да изберете сортиране по „състояние на сайта“ (показва по-напред сайтовете получили най-скоро съобщение в WMT) или по „азбучен ред“, което не мисля, че има нужда да обяснявам.

До опциите за сортиране се намира кутийката за изглед на сайтове. При избор на „подробен изглед“ се виждат сайтовете както в момента са изобразени на снимката, а при селектиране на  „компактен изглед“ се показват без информация за получените съобщения.

3. Това е бутона, чрез който може да добавим нов сайт в Google Webmaster Tools.

4. Кутийката с опции за управлението на сайта. От там получавате следните възможности:

 • Можете да добавяте и премахвате потребители, които да имат достъп до информацията показана за сайта Ви в WMT.
 • Можете да свържете сайта си с Google Analytics, като WMT ще взима и показва някои данни от там.
 • Можете да изтриете сайта.

5. Това е полето, в което можете да видите последните съобщения, които сте получили за съответния сайт.

2. Статистически данни за автори:

Както обещах, връщам се към тази опция. Накратко, тук можете да намерите разнообразна информация за страниците, на които сте се удостоверили като автор, чрез Google Authorship (повече информация в тази тема).

Отваряйки менюто, ще попаднете на следния екран:

authorship data

Легенда:

1. Чрез тези полета може да изберете за кои дати да получите информация от Webmaster Tools.

2. В това поле се показва информация за:

 • Броя страници, които са получили поне 1 импресия в избрания период и са с активирано авторство.
 • Броя импресии в Google за всички тези страници. Под импресия се разбира показването на някоя от страниците Ви в резултатите на Google при направено от даден потребител търсене.
 • Броя кликвания върху Вашите страници в SERP-а за избрания период.

3. Информация за броя кликвания и импресии представена като графика.

4. Тук получавате две опции:

 • Да изберете колко реда с информация да се показват на страница, като може да избирате между „10“, „25“, „50“, „100“, „250“ и „500“.
 • Опция, да навигирате и да се прехвърляте между страниците.

5. Детайлен преглед на резултатите:

 • На първо място е изобразен URL адреса, за който получавате информация.
 • След това се показват броя импресии за съответния резултат.
 • На трето място получаваме данни за броя кликвания върху него в резултатите на Google.
 • Информация за CTR-а (clickthrough rate) на страницата – показва процента импресии, които са се превърнали в реални кликове на Вашия резултат.
 • На последно място виждаме средната позиция на сайта Ви. Например ако за период от шест дни, през три от тях сте били първи, а през останалите три – трети, то средната позиция ще бъде 2,0. Може да се поспори относно точността в измерването на тези позиции, но в общи линии инструмента отчита горе-долу правилно за повечето заявки. Имайте предвид, че показаните резултати за позиция включват и позициите Ви по Google Places, картинки, видеа и т.н.

6. „Филтрите“ умишлено оставих за края, за да дам малко повече информация за тях. Натискайки върху бутона, ще видите този екран:

filters

1. В първото поле имате опции за различните видове търсения, за които WMT да покаже резултати. Може да изберете между следните видове:

 • „От мрежата“ – показва информация за импресии, кликове и т.н. направени в самата търсачка и за резултати, изобразени в SERP-а.
 • „Мобилни устройства“ – детайли за търсенето през мобилни устройства (телефони, таблети и т.н.).
 • „Изображение“ – информация за картинките от Вашия сайт, появили се в резултатите на Google.
 • Видеосъдържание“ – списък с информация за клипчетата, изобразени в SERP-а.
 • „Всички“ – данни за всички опции изписани горе, взети заедно.

2. На второ място, виждаме поле „местоположение“. Тук може да изведете информация за търсенето само от определена държава.

3. „Трафик“ Ви дава опцията да изберете дали Google Webaster Tools да покаже резултати за всички адреси от сайта Ви или само тези с над 10 импресии.

3. Допълнителни инструменти.

1. „Инструмент за тестване на структурирани данни“ ни дава възможността да видим как би се показвал резултат от нашия сайт при използването на т.нар. „rich snippets“. Темата е много обширна и няма да се впускам в подробности. Представям само пример, за показване на сайт, ползващ авторство:

snippet testing

2. Следва „Помощник за маркирани структурирани данни“, който инструмент помага за въвеждането именно на тези rich snippet-и на страницата Ви.

3. На трето място виждаме линк към „Google Places“, тема, която също е обширна и ще и отделя специална публикация.

4. На последно място има линк към „Google Merchant Center“, която опция дава някои плюсове на търговците, но отново не е свързана с работата ни с инструмента.

4. Добавяне на сайт.

След като направихме първоначален преглед върху инструмента, нека вече започнем работата си по същество. Добавянето на сайт става от съответния бутон, показан в точка 1.3.

При натискането му, се отваря прозорец, в който трябва да въведем адреса на сайта си:

wmt add site

След като въведете URL адреса си, натиснете бутона „Напред“. Въведете сайта си по начина, по който се визуализира в момента. Ако се показва без www. например, тук не го въвеждайте с.

След като въведете сайта си, трябва да удостоверите, че сте негов собственик. Това става по някой от следните начини:

 • Препоръчан метод – чрез него, получавате прост HTML файл, който трябва да качите в главната директория на сайта си. Просто го изтеглете от инструмента, качете го в сайта си с името, с което Ви е предоставен и сте готови.
 • Чрез добавяне на <meta> таг в страницата Ви.
 • Като дадете достъп на Google до домейн регистратора Ви, за да види търсачката, че разполагате с домейна.
 • Като свържете профила си в WMT с този в Google Analytics. Имайте предвид, че сайта Ви трябва да е добавен в Analytics,  за да можете да го удостоверите по този начин.
 • Чрез създаване на акаунт в Google Tag Manager.

Няма да давам повече информация за начините на свързване, на самата страница е описано много подробно, как точно да се удостовери сайт по съответния начин.

5. Главното табло.

Браво! Вече сайта Ви фигурира в Webmaster Tools и можете да получавате детайлна информация за него, както и получавате достъп до всички услуги, предоставяни ни от инструмента. Нека продължим, това е главното табло за управление на сайт:

wmt dashboard

Легенда:

1. Основното меню с инструменти и информация относно разглеждания сайт.

2. В първия таб е показан сайта, за който преглеждате данни. Натискайки бутона, можете да изберете друг сайт, за който да видите отчет. При натискането на втория бутон виждате помощна информация за работа с WMT. Третия е за настройки, като съдържа следните опции:

 • Настройки на самия Webmaster Tools. Тук можете да редактирате езика на инструмента, опциите за известяване и други.
 • Втория линк е за редактиране на настройки по самия сайт. Той ни отвежда на следната страница:

site settings

От тук имаме опциите да изберем географско насочване (за коя държава е ориентиран сайта ни), предпочитан домейн (как да се показват адресите, с www. или без) и честота на обхождане (колко често Google да обхожда сайта ни).

Нека дам, малко повече информация. „Предпочитан домейн“ е едно много важно поле. Прегледайте сайта си, ако се зарежда и по двата начина – с www. и без, то задължително задайте предпочитан домейн. За Google www.site.com и site.com са два съвършено различни сайта, имащи дублирано съдържание. А много добре знаем, че дублираното съдържание не ни носи никакви ползи, да не говорим за един цял дублиран сайт.

При честотата на обхождане, може да се накара бота на търсачката да изчаква определен интервал от време между заявките. Не е добре да го ограничавате, възползвайте се опцията само ако натоварва прекалено много сървъра Ви.

Последния линк показва информация за сайта Ви при инициирана за него промяна на адреса.

3. Това поле показва последното получено съобщение, касаещо сайта Ви.

4. Тук виждаме информация за обхождането на сайта. То показва дали е осъществен достъп до сайта Ви, дали има връзка със сървъра и дали правилно се чете robots.txt файла.

Отдолу са показани броя на грешките при обхождането. В случая, нито един път не е върната грешка от страна на сървъра, има 14 „soft“ 404 грешки (soft са грешките, когато до самата страница има достъп, но съдържанието на нея изглежда като липсващо) и 43 не намерени страници (404 грешки в пълния смисъл на думата).

5. Това поле ни показва текстово и графично броя на заявките за търсене, в които е фигурирал сайта ни (импресии), броя на кликовете на сайта ни от тези заявки (кликове) и от колко на брой заявки са генерирани.

6. Тук виждаме информация за картите на сайта (sitemaps), добавени в Webmaster Tools. Показват ни се броя на изпратените адреси от картата и броя на индексираните страници от всички изпратени.

6. Структурирани данни.

Започваме да разглеждаме едно по едно менютата в Webmaster Tools. Първите два линка няма да коментирам в детайли. „Табло за управление на сайт“ ни праща на началната страница за сайта в WMT, която разгледахме преди малко, а второто „съобщения за сайта“ ни води във входящата кутия, където се помещават всички изпратени до нас съобщения, относно сайта ни.

Продължаваме с менюто „Облик на търсенето“ -> „Структурирани данни“. Тези данни се касаят отново до rich snippets, на които обърнахме внимание преди малко.

Самата страница изглежда по този начин:

structured data

Легенда:

1. Показват ни се броя на намерените елементи, маркирани с rich snippets, броя страници, на които са разположени и колко типа са (в случая един – authorship).

2. Същото нещо като в точка едно, но изобразено графично.

3. По-детайлна информация, където може да видим типа данни, по какъв начин са маркирани и информация за елементи и страници за всеки един тип поотделно.

При натискане на самия тип данни, WMT ни отвежда в още по-детайлна информация за структурираните данни:

structured data details

Тук може да видите точни URL адрес на маркираната с данни страница, колко маркирани елемента има на нея, описанието им (например ако е authorship, то ще бъде Вашето име) и датата на последно обхождане на самия елемент.

Може да използвате бутона горе вдясно, за да се върнете към предишната страница на WMT.

7. Открояване на данни.

Тук се намира един интересен и много полезен инструмент, касаещ отново структурираните данни.

През него, можете много лесно, с помощта на няколко клика да изберете отделни елементи от страницата си и да покажете на Google за какво служат те и как да ги показва в резултатите си. Всичко това става без промяна дори на един ред код.

Лесно е и приятно. Съветвам Ви да се възползвате от опцията, защото резултатите в Google за сайта Ви ще станат по-шарени и разнообразни, което определено би Ви донесло повече кликове от резултатите.

8. Подобряване в HTML.

Натискайки бутона, ще се озовем на следната страница:

Тук можем да погледнем през очите на Google и да видим какви точно проблеми намира той при обхождането на страницата ни и съответно да вземем необходимите мерки за тях.

Ето как изглежда самия екран:

html improvements

Както виждате Google ни дава предоволно количество информация относно meta и title таговете на сайта. На тази страница можем да видим дублираните тагове, прекалено кратките, прекалено дългите и т.н.

Хубавото е, че освен като бройка, можем да видим и детайлна информация за тях. Това става като натиснем на линка, където е идентифициран проблем.

На детайлната информация виждаме това:

html improvements details

Тук Google ни показва топ адреса и съответно на колко страници намира дублирано съдържание, в случая meta описания.

Натискайки върху даден адрес, то под него се изобразяват всички страници, на които присъства проблема.

Този инструмент определено е много полезен. В SEO средите много се спори относно значимостта на meta таговете (по-специално описание и ключови думи), но аз лично вярвам, че те имат някаква останала стойност и ще е хубаво да поправите грешките.

Освен това, този инструмент ни дава индикации и за проблеми в title тага, който безспорно е един от най-важните елементи на on-page seo-то и искрено Ви съветвам ако има индикирани проблеми с този таг, да ги оправите своевременно.

9. Връзки към сайта.

Това са т.нар. sitelinks или връзките, които се показват под сайта Ви в резултатите от търсене. Пример:

google sitelinks

Този инструмент ни помага да редактираме тези връзки. Не можем, разбира се, да ги променяме изцяло по свое усмотрение, но можем да премахнем ненужните ни.

Да речем, че Google не желаят да се показва „Google Преводач“ в sitelinks.  В този случай, чрез инструмента на тази страница, те могат да понижат адреса му (demote), като по този начин той ще се махне от резултатите и ще бъде заменен от друга, значима според Google връзка.

10. Заявки за търсене.

Продължаваме напред със следващата категория от менюто. В тази точка ще опиша прозореца „заявки за търсене“, намиращ се в главно меню „трафик от търсене“.

Функционалността на много от елементите на тази страница се препокрива с тази от точка 2 („статистически данни за автори“) и няма да обяснявам отново нещата. Ще покажа само новите неща, които преди това не видяхме.

search queries

В първото отбелязано място, виждаме две опции – „водещи заявки“ и „най-популярните страници“.

Първия таб е този, който е изобразен на горната картинка. Разликата във втория е, че вместо конкретната заявка, по която е извършено търсенето ни дава линк към самата страница, която се е появила в резултатите.

Втория набор от бутони, ни позволява да изтеглим информацията от тази таблица в Excel или Google Docs формат. Другото е, че ни се дава възможността да изберем дали да виждаме само основните данни или да включим и тези с промяна. Тази промяна се изразява в процентно или количествено подобрение или спад спрямо предходен период. Избирайки опцията, резултатите ще придобият следния вид:

with change

11. Връзки към сайта Ви.

Ето една интересна опция. Целта на този инструмент е да даде повече информация относно линковете, сочещи към сайта Ви. Отваряйки го, виждаме следната информация:

links

Легенда:

1. Общия брой на връзките към сайта ни според Webmaster Tools.

2. Сайтовете, които ни дават най-много връзки и техния брой.

3. Страниците в сайта ни, които са линкнати от най-много места.

4. Анкор текстовете, които сочат към нас.

За този инструмент има доста противоречиви изказвания. Със сигурност той не показва всички линкове отчетени от Google и ако желаете по-детайлен отчет, то това едва ли е най-хубавото място, от което да го получите.

От друга страна, може да погледнете през очите на търсачката и да си извадите изводи за много неща. Едно от най-важните според мен е за свързването на самите сайтове. Това винаги ми помага да изчиствам link building плановете си.

Ако натиснете бутона „Още“, ще намерите информация за всички връзки, както и ще имате възможността да изтеглите информацията под формата на доклад.

12. Вътрешни връзки.

Тук можете да намерите информация за вътрешното линкване в сайта си, т.е. коя страница, на колко места има линк от друга страница във Вашия сайт.

Ако натиснете на самата връзка, ще навлезете още по-дълбоко и инструмента ще Ви покаже кои точно страници от Вашия сайт имат връзка към въпросната, както и ще получите възможност да ги видите в .csv или Google Docs формат.

13. Мерки, предприети ръчно спрямо сайта.

Заглавието на този линк, говори сам за себе си. Тук може да видите какви ръчни (най-често наказания) действия са направили Google върху Вашия сайт.

Пожелавам на всички, да виждат само това:

merki

14. Състояние в индекса.

Продължаваме нататък „Индекс на Google“ -> „Състояние в индекса“.

Отново виждаме два таба. Първия „Основни“ ни показва общия брой индексирани страници от сайта, както и диаграма с броя индексирани през всяка седмица от изминалата година. Имайте предвид, че данните са за последните 12 месеца, а не за последната календарна година.

В таба „Разширени“ виждаме малко по-интересна графика:

indexed

Тук намираме следната информация (отново изобразена по седмици):

 • Общо индексирани – броя индексирани страници по последни данни.
 • Обхождани някога – броя на всички обходени някога страници от сайта Ви.
 • Блокирани от robots.txt – броя адреси, до които Google не е могъл да осъществи достъп поради това, че са блокирани от robots.txt файла.
 • Премахнати – броя адреси, които са били премахнати от индекса поради изрична молба. Малко по-надолу ще разберете как и Вие да „помолите“ Google да премахне определени страници.

15. Ключови думи за съдържанието.

Една доста интересна опция в Webmaster Tools, позволяваща ни да видим през очите на Google кои според него са значимите ключови думи в нашия сайт:

keywords

Хубавото на това инструментче е, че ни позволява да направим и доста по-задълбочен анализ като натиснем върху самата ключова дума:

keywords depth

Както виждате, сега намираме доста по-полезна и разширена информация. Тази страница ни показва:

 • Значимостта на думата според Google и колко пъти е срещната тя в сайта ни.
 • Различни вариации на думата – например членувана, множествено число и т.н.
 • Най-популярните страници в сайта ни, съдържащи думата.

16. Премахване на URL адреси.

Следващия инструмент, с който ще Ви запозная ни помага да премахнем от индекса нежелани от нас адреси. Това става сравнително лесно:

remove address

Трябва само да въведете желания адрес в полето и той ще бъде премахнат. Имайте предвид, че Google все пак препоръчват да не се ползва тази форма, а да се премахне адреса чрез използване на този таг в header-а:

<meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“>

Или чрез използване на robots.txt със следната информация:

User-agent: *
Disallow: /папка-която-не-желаем-да-се-индексира/
Disallow: /файл-който-не-желаем-да-се-индексира.html

Ако все пак по някаква причина сте решили да се възползвате от премахването на адрес чрез решението на Google, то имайте предвид, че всички подобни молби изтичат след 90 дни и след това адреса Ви може отново да се появи в индекса.

17. Грешки при обхождане.

Ако си спомняте в точка 5.4. от описанието на главното табло за управление на сайта Ви, имаше информация за възникнали грешки при обхождането.

Настоящата страница ни показва по-детайлна информация като ни дава данни за това кога, какви и колко грешки са възникнали през последните 90 дни.

Освен това, избирайки съответният таб, можем да видим точно кои URL адреси са причинили намерената от бота грешка.

18. Статистически данни за обхождането.

Тук можем да видим информация за това колко страници през последните 90 дни бота на Google е обхождал от сайт ни.

stats

Първата таблица ни показва колко най-много страници е обходил бота за един ден, колко най-малко и по колко обхожда средно на ден.

Втората ни показва същата информация, но за количеството изтеглени килобайти от бота.

Третата ни дава отчет за това колко време е било необходимо да бъде изтеглена страницата ни и разгледана от бота.

За мен, тази страница със статистика е полезна защото мога да видя дали бота обхожда достатъчно страници предвид новото съдържание, което добавям и дали страниците ми се зареждат достатъчно бързо, за да бъдат обходени от него.

19. Извличане като Google.

Посредством този инструмент, можем да въведем адреса на определена страница от сайта ни, като Google ще ни покаже информация за това за колко време е изтеглена, както и ще изведе кода, който самия той вижда. Така можем да се насочим, дали има нещо по структурата, за което бъркаме и Google не го вижда по желания от нас начин.

Освен това, страниците могат да се извличат и в структура за мобилни телефони. Една полезна опция в случай, че оптимизираме сайта си за такъв тип устройства.

След като е извлечена дадена страница, получаваме и една много полезна опция:

crawl google

Ако натиснем бутона „изпращане до индекса“, то получаваме възможността да изпратим тази страница на Google, за да мине бота през нея и да я индексира или обнови.

Този инструмент обаче има някои ограничения – могат да бъдат изпратени 500 адреса за извличане и само 10 за иднексиране. Ограниченията са за един сайт, а не за всички в акаунта Ви.

20. Блокирани URL адреси.

Тази страница съдържа информация за robots.txt файла на сайта ни. Тук намираме информация за това кога последно е видян от Google и колко от записаните в него адреси са били спрени от индексиране.

Освен това, можем да видим самата структура на сайта и ако има нещо объркано по синтаксиса или по редовете във файла, то инструмента автоматично алармира за грешката, за да може да бъде своевременно поправена.

21. Sitemap.

Един от задължителните инструменти, който съветвам всеки webmaster добавил WMT на сайта си да посети задължително.

Тази карта обикновено служи на Google да се ориентира по-лесно в сайта Ви и съдържанието му. Това може да помогне за по-бързото индексирани на новите страници, както и за добавянето в резултатите на повече адреси от сайта Ви.

На тази страница имаме възможността да изпратим и тестваме карти на сайта, както и да следим колко са изпратените и индексираните адреси.

Ако има някакъв проблем с картата, WMT алармират за проблема, като дават детайлна информация какво точно не е наред със сайтмапа.

22. Параметри на URL адресите.

Това е един полезен инструмент, който обаче ако не бъде използван правилно, може сериозно да навреди на представянето на сайта Ви в търсачката. Именно затова смятам да му отделя малко повече внимание, като покажа как се работи с него в детайли.

Нека започнем. Първоначално, кликнете върху линка „Конфигуриране на параметрите на URL адресите“. След това би трябвало да Ви се отвори подобен екран:

url parameters

Какво представляват параметрите? Накратко, това са автоматично генерирани думи след разширението на страницата. Например ако имаме страница „product.php“, то такива параметри биха били:

 • product.php?id=69
 • product.php?pageid=22
 • product.php?sort=ASC

Какви са тези адреси? Първите два указват id-то на самата страница. Третия определя сортирането на продуктите, в случая ASC = ascending.

Друг такъв таг можете да срещнете при страницирането, например – category.php?stranica=20. Това би ни показало 20-та страница от category.php (зависи, разбира се от системата и начина на написване на кода на сайта).

Проблемът при тези параметри е само един – всичките варианти са копие на основната страница. Те създават дублирано, вредно съдържание и е хубаво да бъдат премахнати.

Лично аз препоръчвам употребата на canonical таг, но той в не всички случаи е приложим. В такива моменти, ползвайте опцията в WMT.

Ако сте прибегнали към премахване посредством Webmaster Tools, то намерете желания параметър и вдясно изберете „Редактиране“. Показва се следния прозорец:

remove parameters

На снимката съм натиснал бутона „Показване на примерни URL адреси“ и както виждате Google визуализира страници, съдържащи този параметър. В случая това са ревюта, показвани на съответния адрес. Всички тези ревюта ми генерират дублирано съдържание и аз искам да ги премахна. Затова продължавам напред, като кликвам на drop-down кутийката.

Виждаме две опции:

 • „Не: Не влияе на съдържанието на страниците (например проследява употребата)“;
 • „Да: Променя, пренарежда или ограничава съдържанието на страниците“.

Изберете първия вариант („не“), само ако тези допълнителни параметри не повлияват по абсолютно никакъв начин върху визуализацията на самата страница. Например ако при влизане, се генерира потребителска сесия и тя се използва в URL адреса, изберете този вариант, тази сесия не влия по никакъв начин върху изобразяването на съдържанието.

Ако тези параметри по някакъв начин променят съдържанието, то изберете „да“. Пример за промяна на съдържанието:

 • Странициране;
 • Ограничаване на резултатите (например да се показват само 10 резултата);
 • Промяна на валута;
 • Сортиране по цена, дата и каквото и да било друго;
 • И така нататък.

Избирайки „да“ виждаме следните опции:

parameters

На първо място, тук трябва да изберете начина, по който параметъра влияе на страниците:

 • „Сортира“ – когато параметъра сортира по цена, дата и каквото и да било друго.
 • „Ограничава“ – когато параметъра ограничава резултатите, например „цена от… до…“.
 • „Посочва“ – когато параметъра указва за какво е страницата, например „index.php?page=about“, вместо „about.php“.
 • „Превежда“ – когато параметъра служи за промяна на езика.
 • „Странира“ – когато параметъра страницира сайта.
 • „Други“ – ако параметъра не попада в никоя от горните категории.

След това трябва да изберем какво да прави Google робота като срещне такава страница. Имаме следните опции:

 • „Нека Googlebot реши“ – в 99% от случаите това значи, че ще я индексира.
 • „Всеки URL адрес“ – ще бъдат обходени и вероятно индексирани всички страници с параметри.
 • „Само URL адреси със стойност“ – тук избираме определени адреси. Например ако имаме „?sort=asc“ и „?sort=desc“ може да изберем Google да индексира само страниците с ascending сортиране, за да избегнем дублирано съдържание.
 • „Нито един URL адрес“ – няма да бъде обходена нито една страница, съдържаща параметъра.

Ако не намирате параметъра си, то спокойно можете да го добавите през таба „Добавяне на параметър“, като предварително изберете какво да прави Google с него, на екран, подобен на гореописания.

23. Злонамерен софтуер.

Този таб ни информира за случаите когато е бил намерен някакъв вид вирус, malware, adware или каквато и да било друга гад в сайта ни.

Това е полезно, защото например при някои банер системи, рекламните банери биват засичани като malware. Ако това стане, всеки браузър започва да алармира посетителите, като Вие губите ценен трафик. Да не говорим, че това влияе и отрицателно на класиранията Ви в търсачката.

Затова е хубаво да се обръща внимание на този таб и при възникнал проблем, той да бъде решаван възможно най-скоро.

А най-хубаво е да виждате само това:

malware

24. Какво остана?

Следващите няколко менюта, а именно – всички инструменти от „Допълнителни инструменти“ и „Лаборатория“ -> „Статистически данни за автори“ обясних какво представляват в началото на статията.

Затова ако сте пропуснали, то върнете се малко по-нагоре.

Следващия линк от „Лаборатория“, „Персонализирано търсене“ ни дава възможността да вземем и сложим Google Search в сайта си.

„Динамични визуализации“, подобно на т. 19 („Извличане като Google“), показва сайта ни през очите на търсачката. Разликата е, че в предишния инструмент, информацията се показваше под формата на код, а тук визуализацията е динамична, т.е. под формата на картинки.

Последния линк, „Ефективност на сайта“, ни води към инструмент, който вече не съществува. За сметка на това, там можете да намерите други инструменти на Google, даващи Ви информация за времето за зареждане на страницата Ви и как да го подобрите. За тях няма да говорим в тази статия.

25. А какво стана с disavow???

Както виждате никъде не намерихме връзка за прословутия Disavow Tool. Трябва да стигнем до него директно чрез въвеждане на URL. Ако не знаете какъв е адреса, то кликнете на този голям линк, за да отидете в инструмента.

Накратко, чрез този tool може да кажете на Google да не отчита определени линкове към сайта Ви. Например ако са спам, предмет на негативно SEO или каквото и да било друго, чрез този инструмент можете да ги махнете.

Аз лично нямам никакъв опит. За пръв път добавих линкове за премахване преди около седмица и досега няма никакъв ефект. Някои колеги казват, че трябват до 2-3 месеца, за да бъдат премахнати линковете, а понякога дори търсачката изобщо не взима заявките ни под внимание.

Е, надявам се скоро да дам малко информация и от личен опит.

Ако не знаете какво е и как да ползвате този инструмент, то вече съм писал по въпроса. Ето я и статията – Disavow Tool.

26. В заключение.

Е, искрено се надявам този „роман“ да не Ви е отегчил, а напротив, да Ви е помогнал с нещо. Дали, за да се подсетите за нещо, ако сте напълно начинаещ да навлезете в „нещата“ или пък Ви е убедил да използвате някоя функция, която винаги сте пренебрегвали… За мен няма никакво значение, важното е да Ви е бил в помощ. Искрено се надявам наистина да съм бил полезен на някого с тази статия.

Твърде възможно е да съм пропуснал нещо, така че ще се радвам ако вземете отношение по въпроса в коментарите.

Добави коментар по удобен за теб начин :)

Loading Facebook Comments ...

One Response to WMT – ръководство за експлоатация.

 1. Браво Пешо! Много точно си описал всички важни данни. Много ми харесва, че си обърнал внимание на сайтлинкс, и отстраняване на урл адрес, защото те се пренебрегват много. В интерес на истината ми се въртеше в ума и аз да направя едно такова ръководство, но ме изпревари 🙂

  Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Да не си бот? *

Предишна публикация:
keyword planner
Планирайте думите си.

В началото на лятото, Google официално обявиха, че ще закрият своя инструмент за ключови думи, като ще го заместят с...

Затвори